Grupa:
Inwestycje.pl Waluty.com Kantory.pl Investing.pl Fundusze24.pl TwojeFinanse.pl Forum-Prawne.pl
  

Czasy na świecie:

Nowy Jork (USA) 15:55:18 -6h
Tokio (Japonia) 05:55:18 +8h
Sydney (Australia) 06:55:18 +9h
Londyn (Anglia) 20:55:18 -1h
kursy walut | Waluty.com.pl

Artykuł

Menu artykułu

Treść artykułu

UMOWY W OBROCIE GOSPODARCZYM

30.10.2006 15:24 poniedziałek

Termin
27/28 listopada 2006, Warszawa

Naszym celem jest aby poznali Państwo:

    * jak poprawnie skonstruować umowę unikając nieprawidłowych zapisów?
    * jakie są możliwości zabezpieczeń wykonania umów oraz jak dokonywać wyboru sposobu zabezpieczenia?
    * jaka odpowiedzialność cywilnoprawna grozi za nie wykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań umownych?
    * jakie są zasady zawierania umów przez pełnomocników i prokurentów?
    * jak aneksować i rozwiązywać stosunek umowny?


Szkolenie adresujemy do:

    * członków rad nadzorczych
    * członków zarządów spółek
    * menedżerów wszystkich szczebli zarządzania
    * radców prawnych
    * pracowników działów nadzoru właścicielskiego, odpowiedzialnych za zawieranie umów
    * pracowników biura zarządu, koordynujących realizację kontraktów
    * pracowników działu kadr odpowiedzialnych za sporządzanie i realizacje umów menedżerskich
    * wszystkich zainteresowanych problematyką ich zawierania


Metodyka pracy podczas szkolenia:

    * wykład prowadzony będzie w formie informacyjno – doradczej na postawie materiałów dydaktycznych oraz prezentacji mulimedilanej wspomagającej omówienie tematyczne
    * dyskusje z prelegentami dające możliwość wymiany doświadczeń oraz skonsultowania i rozwiązania konkretnych problemów
      z Państwa praktyki zawodowej


W trakcie szkolenia poruszone zostaną zagadnienia:

    * PODMIOTY STOSUNKÓW CYWILNOPRAWNYCH I ICH REPREZENTACJA
    * ZAWARCIE UMOWY PRZEZ PEŁNOMOCNIKA I PROKURENTÓW
    * KONSTRUKCJA UMÓW GOSPODARCZYCH – JAK PRAWIDŁOWO SPORZĄDZAĆ UMOWY?
    * SPOSOBY ZAWIERANIA UMÓW
    * ZMIANA I ZAKOŃCZENIE STOSUNKU UMOWNEGO
    * ODPOWIEDZIALNOŚĆ ODSZKODOWAWCZA DŁUŻNIKA
    * SKUTKI NIEWYKONIANIA LUB NIENALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY W KODEKSIE CYWILNYM
    * OGÓLNE ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI
    * ZABEZPIECZENIA OSOBISTE
    * ZABEZPIECZENIA RZECZOWE
    * DOCHODZENIE roszczeń po ogłoszeniu upadłości dłużnika

Miejsce szkoleń
Centrum Szkoleniowe EMPRIZ

Trenerzy:

Kowalska-Jędrzejowska Magdalena
    * Radca Prawny.
    * Aplikacja sądowa oraz radcowska.
    * Doświadczenie zawodowe zdobywane w renomowanych kancelariach.
    * Specjalista z zakresu prawa spółek, prawa cywilnego, prywatyzacyjnego oraz postępowań sądowych.
    * Doświadczony szkoleniowiec i autor licznych publikacji.

Tomczyński Adam
    * Radca prawny
    * Sędzia Sądu Gospodarczego do stycznia 2005
    * Specjalista z prawa gospodarczego, a w szczególności prawa spółek kapitałowych, prawa upadłościowego, wekslowego, zabezpieczenia wierzytelności
    * Właściciel prywatnej kancelarii prawnej
    * Doświadczony szkoleniowiec oraz wykładowca m.in

. w Europejskiej Wyższej Szkole Prawa i Administracji w Warszawie
    * Członek Zrzeszenia Prawników Polskich oraz Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie

Koszt
Cena wynosi: 1 190,00 zł
Cena obejmuje: udział w zajęciach, materiały dydaktyczne, płytę CD-ROM z elektroniczną wersją materiałów,
pakiet konferencyjny, certyfikat ukończenia szkolenia, catering (obiad każdego dnia, kawa, herbata, słodki poczęstunek)
oraz dostęp do Bazy Prawa Polskiego Nettax

Formularz zgłoszeniowy >>>

EMPRIZ Group Training & Consulting Division
ul. Trębacka 3
00-074 Warszawa
infolinia 0-801 033 044
tel. (22) 448 73 70
fax (22) 448 71 70

www.empriz.pl

 Inne artykuły z tego działu: Inne artykuły:

Chcesz otrzymywać nasz newsletter? Wystarczy, że podasz swój adres emailZobacz newsletter waluty.com.pl

Sonda

Kurs złotówki jest:

Za wysoki
Optymalny
Za niski

Reklama