Grupa:
Inwestycje.pl Waluty.com Kantory.pl Investing.pl Fundusze24.pl TwojeFinanse.pl Forum-Prawne.pl
  

Czasy na świecie:

Nowy Jork (USA) 02:05:49 -6h
Tokio (Japonia) 16:05:49 +8h
Sydney (Australia) 17:05:49 +9h
Londyn (Anglia) 07:05:49 -1h
kursy walut | Waluty.com.pl

Artykuł

Menu artykułu

Treść artykułu

IFT - Informacja IFT-1/1R - najważniejsze informacje

10.07.2019 14:22 środa

IFT to informacja o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez osoby fizyczne, które nie mają miejsca zamieszkania w rzeczpospolitej polskiej. Obowiązki z nią związane reguluje przede wszystkim ustawa podatek dochodowy od osób fizycznych, która nakłada na płatników podatku obowiązek przesłania podatnikom oraz urzędom skarbowym odpowiedniej, imiennej informacji, sporządzonej według określonego wzoru. Podstawowym dokumentem jest formularz IFT-1/1R. Czym jest i jakie najważniejsze zagadnienia są z nim powiązane?

Czym jest i kto składa deklarację IFT?

W pierwszej kolejności warto zauważyć, że ustawodawca na jednym druku przewidział dwie deklaracje IFT-1 oraz IFT-1R. Gdzie:

  • formularz IFT-1 - sporządza się na wniosek podatnika za określony okres (od … do…);

  • formularz IFT-1R - oznacza sporządzenie dokumentu za 1 rok podatkowy (cały).

Pamiętać należy, że od stycznia 2019 roku dokumenty IFR-1 / 1R należy składać elektronicznie.

Druk księgowy IFT jest informacją o wysokości przychodu (dochodu), uzyskanego przez osoby fizyczne, niemające w Rzeczpospolitej Polskiej miejsca zamieszkania. Służy płatnikom zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych oraz innym podmiotom zobowiązanym do sporządzania i przekazywania takich informacji.

Dokument powinien zostać skierowany przez płatnika w dwa miejsca

  • po pierwsze: otrzymuje go podatnik;

  • po drugie: otrzymuje go odpowiedni urząd skarbowy właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych.

Podobnie jak inne deklaracje podatkowe, formularz można złożyć lub go korygować - za pomocą tego samego druku, oznaczając odpowiedni cel składania informacji.

Miejsce zamieszkania - rezydencja i certyfikat

Jak widać z krótkiej charakterystyki informacji IFT, jednym z warunków dla tej informacji podatkowej, jest skierowanie go do osób niemających w Polsce miejsca zamieszkania. Czym jest więc dokładnie miejsce zamieszkania? Czy podatnik musi mieć dom lub mieszkanie? Czy musi być tutaj zameldowany?

Zgodnie z art. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, uważa się osobę fizyczną, która:

  1. posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub

  2. przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

W przypadku wątpliwości płatnika, co do miejsca zamieszkania podatnika, zawsze rekomendowanym może być skorzystanie z tak zwanego certyfikatu rezydencji. Zgodnie z art. 5a ust. 21 ustawy o PIT, jest to odpowiedni dokument zaświadczający o miejscu zamieszkania podatnika do celów podatkowych.

Stawka podatku

W przypadku osób nie mających miejsca zamieszkania w Polsce, należy w każdym przypadku przeanalizować sytuacje indywidualnie. Polska ma podpisany szereg umów międzynarodowych, o tak zwanym unikaniu podwójnego opodatkowania. Zasady te umożliwiają podatnikom opodatkowanie ich przychodów (dochodów) tylko w jednym kraju (a nie w obydwu – podwójnie), na określonych stawkach i warunkach. Każda z umów jest jednak inna i może zawierać różne regulacje, dlatego tak ważne może okazać się uzyskanie od podatnika certyfikatu rezydencji, który jasno określi miejsce zamieszkania – i dalej na jego podstawie będzie można przeanalizować odpowiednie przepisy podatkowe.

 Inne artykuły z tego działu: Inne artykuły: